(On)Gezonde spanning

Vandaag is een spannende dag voor mijzelf. Zeker als ik mijn lichaam moet geloven, dat al een paar dagen spanning aan het opbouwen is. Met als hoogtepunt (tot nu) gisteren met een dag lang en zere bovenrug die met alleen veel rust niet doorschoot naar spierspanningshoofdpijn.

Wat staat er vandaag dan te gebeuren? Een reisje naar het noorden van het land. Even met de trein heen en weer naar school. Dat is op zich geen ramp. Ook de critical friends bijeenkomst zorgt meestal niet voor deze stress.  En dat onze begeleidende docent erbij is… zou ook de oorzaak niet moeten zijn.

Maar als bij elkaar opgeteld slaan wel mijn stoppen door. STRESS!!!

De oorzaak, tenminste zo vermoed ik,  ligt in het feit dat ik feedback het gevraagd op de hoofdstukken 1,2 en 3 van mijn onderzoek. Met deze feedback kan ik een zogenaamde Go of No Go halen. Wanneer ik een Go krijg, mag ik verder met het praktijkgedeelte en dus het daadwerkelijke praktijkonderzoek. Bij een No Go moet ik nog een aantal verbeteringen aanbrengen.
Deze fase heeft mij al eerder de nodige kopzorgen gebracht. Samen met de nodige emotionele buien. Alleen de herinnering daaraan geeft al spanning.

Verder speelt de vraag of mijn begeleider überhaupt wel aanwezig is. Ze is namelijk enkele weken afwezig geweest vanwege een operatie en herstelperiode. De afspraak voor vandaag is ruim voor de operatie gemaakt, maar het automatisch antwoord van haar mailbox is een melding dat zij tot de 22e afwezig is. Daarnaast geeft zij geen reactie op mails of telefonisch.
Mijn grote vraag is dus ook of zij straks aanwezig zal zijn. Ik vrees van niet, wat betekend dat de Go/No Go later plaats vindt, ik dus weer de spanning moet doormaken en dat de spanning van de afgelopen dagen voor niets is geweest.

Meerdere redenen dus die voor spanning zorgen. En ook meerdere redenen waar wat gezonde spanning bij mag horen. Maar is mijn spanning /stress wel in verhouding?  Ik denk van niet. Wat vindt jij?

Aanvulling
Inmiddels heb ik contact met school gehad en zij verwachten mijn docent vandaag niet op school. In overleg met mijn critical friends is besloten de bijeenkomst niet door te laten gaan en met de docent en nieuwe afspraak te maken.

Advertenties

Vragen maakt vrij

Hallo allemaal,

De afgelopen weken was mijn motivatie om aan de slag te gaan met het verder schrijven van mijn afstudeeronderzoek ver te zoeken. Na de nodige meditatie, overleg en het nalezen van alle adviezen ontdekte ik dat ik een drempel voelde als ik ermee bezig wilde.

Deze drempel zijn spanning en emoties die opgebouwd zijn na of misschien beter: door mijn eerdere ervaringen met een Go/No Go moment.

Ik ben bij het vorige moment emotioneel ingestort en heb als gevolg daarvan mijn leven onder de loep genomen en meerdere drastische veranderingen ingevoerd. Nog maar twee factoren zijn gelijk of vergelijkbaar met mijn eerdere poging: ikzelf en mijn opleiding.

Toch ontbreekt het mij op dit moment aan motivatie. Zelf kwam ik daar niet uit en ook mijn huidige netwerk kon mij niet op de juiste manier triggeren. Daarom heb ik mijn verhaal gedaan in de groep: Vragen maakt vrij.

Dit heeft mij verschillende inzichten gegeven. Zowel op het gebied van motivatie als op andere gebieden. Dit gebeurde door het stellen van vragen door andere groepsleden.

Deze manier om naar een probleem te kijken zorgt ervoor dat je echt gaat nadenken over de situatie en een mogelijk oplossing. En doordat de vragen door verschillende mensen worden gesteld, met ieder hun eigen kijk op het leven en eigen ervaringen, krijg je ook vragen vanuit allerlei hoeken. Iedereen haalt zijn of haar ding uit mijn verhaal en stelt daar vragen over.

Op dit moment heb ik mijn antwoord nog niet volledig, maar het proces is op gang. Het voelt als een sneeuwbal die begonnen is te gaan rollen, hoelang hij rolt en hoe groot hij wordt weet ik niet, maar het rollen voelt goed.

Planner- school

Een van de tabbladen in mijn plannerheeft de titel ” school”. Achter dit tabblad zitten al mijn school gerelateerde dingen zoals mijn aantekeningen. Maar ook mijn puntenlijst, handige feitjes,en de papieren voor mijn werk als studentenassistent hebben hier hun plaats. Die laatste heb ik pas toegevoegd, want ik bleef voor deze dingen naar het tabblad gaan.

image

Omdat ik de laatste tijd veel met de studenten Derig ben geweest , zitten hun papieren voorin. Op het eerste blad heb ik de contactgegevens, een absentielijst en de afspraken voor beoordelingsmomenten. Het tweede vel bevat de afspraken die we onderling hebben gemaakt en hebben ondertekend. Dan volgt de kern: een aantal notitievellen waarop ik zoveel mogelijk alle activiteiten, vragen enzofoort probeer te noteren.

De volgende blaadjes zijn meer gericht op mijn eigen studie. Allereerst een blad met feitjes die ik opeens nodig bleek te hebben, zoals de naam van een docent van een cursus van 3 jaar geleden. Het volgende is een lijst met alle punten die ik in een bepaald jaar heb gehaald.eu die ik nog moet halen. (nog 3 onderdelen !) Om sverschillen de redenen heb ik deze lijst plots nodig gehad en me heb ik hem altijd paraat. (Ja, er hoort nog een achterkant bij, waar mijn recentere punten opstaan )

image

De sectie eindigt met verschillende notitieblaadjes, waaronder voer mijn afstuderen. alle blaadjes zijn van een groene rand voorzien, zodat ze snel terug te vinden zijn.

College actuele ontwikkelingen

Als voorbereiding/aanvulling op het schrijven van ons visiestuk krijgen we deze periode colleges actuele ontwikkelingen. In deze colleges staan, zoals de naam al zegt, de actuele ontwikkelingen in het werkveld van pedagoog centraal.
Nu wilde ik voor de komende colleges een kort verslag schrijven zodat jullie konden meegenieten. Helaas vond ik het laatste college erg tegenvallen. But i will give it a try…

In het college van gisteren stonden de actuele ontwikkelingen in het opvoeden centraal: “Opvoeden in de 21ste eeuw”. Namen als Jo Frost oftewel de Super Nanny, Jan Geurtz, Daan Rovers, Risken en Walraven, de Winter en Haim Ober kwamen voorbij. Helaas ging het voor mijn gevoel veel te snel, waardoor ik niet veel meer heb opgeslagen dan een lange pieptoon. Helaas.

Het laatste deel, of was het ergens in het midden?, zette een duidelijke ontwikkeling centraal. De uitspraak die hierbij werd gegeven is een combinatie van uitspraken van Hermans en de Winter en was als volgt:

De zwaarte van de opvoeding blijft gelijk, alleen de ouder zijn onzeker.

En daar laat ik het voor vandaag bij.

 

Groetjes

Studiebolletje

Omgangsregeling voor grootouders – een eerste visie

Eerder schreef ik al over het feit dat ik een visiestuk moet schrijven voor mijn afstuderen. Als voorbeeld van een onderwerp noemde ik het wetsvoorstel van de CDA om grootouders meer mogelijkheden te geven om contact met hun kleinkinderen te hebben. Dit onderwerp was op 3 maart 2015 volop in het nieuws. Ik zag een fragment hierover in het 8 uur journaal van de NOS. Naar aanleiding hiervan schreef ik onderstaand stuk. Dit stuk is mijn eerste brainstorm rondom dit thema.

Omgangsregeling met grootouders na scheiding van ouders.

Na een scheiding mogen de grootouders hun kleinkind niet altijd meer zien van de ouder. Een omgangsregeling kan via de rechter afgedwongen worden als de grootouder kan aantonen dat het een goede band heeft met het kleinkind.

Mijn eerste reactie was dat iedere opa en iedere oma het recht heeft om zijn of haar kleinkind te zien. Waarom zou een ruzie tussen de ouders de oorzaak moeten zijn dat er geen contact is? Vlak daarna schoot mij echter een verhaal te binnen uit de praktijk van een basisschool of kinderopvang: Na een vechtscheiding was er een contactverbod voor de vader met zijn kinderen gekomen. De reden hiervoor weet ik niet, maar het lag in de trant van dreigen met geweld en ontvoering. Vervolgens komen opa en oma, de ouders van vader, de kinderen ophalen. Het was bekend dat zij het niet eens waren met het contactverbod. Er was hierdoor een reële kans dat wanneer zij de kinderen meenamen, zij de kinderen naar hun vader zouden brengen. Mogen de kinderen dan toch mee met opa en oma? Of mogen ze geen contact meer met hen? En zo zijn er nog vele andere scenario’s te bedenken en vooral ook te vinden in de praktijk.

Wanneer ik echter breder kijk, naar het contact tussen kleinkind en grootouder zonder dat er sprake is van een ruzie of scheiding, dan kom ik tot de volgende visie: Het contact tussen kleinkind en grootouder is een belangrijk deel van de opvoeding. De grootouders hebben vaak een pakket normen en waarden dat iets afwijkt van die van de ouders. Zoals dat oma vindt dat een klein snoepje voor het eten best mag. Of het nog even mogen opblijven om de film af te kijken. Maar ook dat dat ene rokje toch echt te kort is of dat de kleinzoon eens iets anders moet doen dan gamen. Het verschil is niet groot, maar wel de eerste stap naar het ontdekken dat er andere normen en waarden zijn en dat het niet overal gelijk is.

Een ander belang van contact met de grootouders is dat het kind leert wat zijn of haar achtergrond is, waar het vandaan komt. In dit contact leert het dat het niet altijd zo is gegaan in Nederland. Misschien woonde oma vroeger wel aan de andere kant van het land of was opa kleuterboer. Of is er een keer brand geweest, waardoor er geen foto’s van vroeger meer zijn. Of zijn er juist een heleboel foto’s. Al die kleine dingen vertellen over wat de achtergrond van het kind is, maar ook waarop bepaalde waarden en normen zijn gebaseerd.

Dit stuk is dus mijn eerste opzet. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de voor- en nadelen van contact tussen kleinkinderen en grootouders. Ook zijn er duizenden visies over dit onderwerp. Zelfs als je de huidige politiek er buiten laat.

De komende weken zal ik mij verder verdiepen in dit thema. Deze gang van zaken zijn te vinden onder de tag: Visiestuk.

Groetjes

Studiebolletje